FÅ DIT EGET OPLAGSRUM PÅ ANHOLT HAVN

 

Billede fra opførelsen af de første 12 rum – 2012

Gider du ikke slæbe dine Anholt-ting frem og tilbage, betale færgebillet mv. Så har du chancen nu for at have tingene lige ved hånden – straks du kommer til Anholt.

Opbevaring af fiskegrej, budcykler, knallerter,telte,diverse campingudstyr, værktøj, køleskabe, frysere, påhængsvogne, grill mv

Du kan også etablere en lille, aflåselig bod/depot med turistrelaterede varer, hvis du har en god forretningsidé! Området besøges dagligt af op til 5000 mennesker i højsæsonen, og ialt ca. 30.000 på årsbasis! Så der skulle være basis for en god omsætning, med små startudgifter!

Fra sæsonen 2012 udlejes på årsbasis  12 oplagsrum på havnen 150 meter fra færgen og 200 meter fra campingpladsen. Rummene er i grundplan ca. 1.20 meter brede, 2.40 meter dybe og en indvendig lofthøjde på 1.80 til 2.10 meter. Ialt ca. 4-5 kbm. Dørbredde ca. 1.08 meter x 1.95 meter. Bygningen, der opføres i foråret 2012, vil blive udført i svenskrød,vandfast krydsfiner,  og med sort, profileret ståltag. .

Leje for sæsonen : Se nedenfor. Er incl. 25 % moms  – Hertil kommer et tilsvarende depositum, der naturligvis tilbagebetales ved ophør. Rummene kan nu opdateres med yderligere hyldeplads: De ekstra hyldemoduler måler 60×118 cm, og koster 100 kr/stk. Depositum / og leje stiger tilsvarende 100 kr/stk. Ekstra moduler giver en bedre udnyttelse af pladsen -især ved deling af rum. Hyldetillægget gælder de 2 første år, hvorefter det bortfalder!

Priser i kommende sæson ( 15/7 – 14/7)

Med 1 hyldemodul: Leje 2500 kr – Depositum 2500 kr =     ialt 5000 kr       

Med 2 hyldemoduler: Leje 2600 kr – Depositum 2600 kr = ialt 5200 kr               

Med 3 hyldemoduler: Leje 2700 kr – Depositum 2700 kr = ialt 5400 kr 

Lejemålet kan deles af op til 3 personer, men med én ansvarlig i forhold til lejemålet og  afregning.                                                                                                                          .

Det er nu, du skal henvende dig, hvis du er interesseret, da alt det meste af tiden er udlejet!

Ved fuld udlejning, kan du komme på en uforpligtende venteliste.

STATUS OVER UDLEJNING AF OPLAGSSKURE/ BUTIK/BUTIKSDEPOT                                  ajourført pr. 27. juni 2018
NR/ÅR sæson 2017-18
1 udlejet – indflyttet        
2 udlejet – indflyttet        
3 udlejet – indflyttet        
4  udlejet – indflyttet
       
5 udlejet – indflyttet        
6 udlejet – indflyttet !        
7 Udlejet – indflyttet
       
8 Udlejet – indflyttet
       
9 udlejet – indflyttet        
10 udlejet – indflyttet        
11 udlejet- indflyttet        
12 udlejet – indflyttet        
Venteliste: 2 personer på ventelisten p.t.        
       
*) Rum 6 -7  er reserveret til salgsformål, og udlejes kun, hvis fuldt udlejet – og til sidst!
NB: Rummene må IKKE udlejes  til beboelse, ifølge lokalplanen for Anholt Havn!

Henvendelse pr. mail på anholt-info@stofanet.dk

eller pr post: Kurt Møller, Jernaldervej 247/3 – DK-Århus V

Mobil  3024  2727  i dagtimerne 

Herunder finder du lejekontraktens ordlyd. BEMÆRK: Diverse frister er rykket ca. 14 dage, idet jeg er blevet gjort opmærksom på, at mange feriegæster ikke har mulighed for at være på Anholt allerede 1. juli!

—————————————————————————–

KONTRAKT  VEDR. LEJE AF OPLAGSRUM PÅ ANHOLT HAVN

Undertegnede:_______________________________________________________ Adresse:____________________________________________________________ Postnr.___________By______________________Land______________________ Fastnettelefon:+___nummer:______________Mobiltelefon:+_____nummer:______________                                       E-mail adresse:____________    @__________          Bank: ___________________________ reg.nr.___________ Kontonr:__________  SWIFT-BIC /IBAN kode: _________________ (bruges ved tilbagebetaling af depositum)

lejer hermed 1 stk oplagsrum på Nordstrandsvej 153 B, 8592 Anholt for perioden:              15. juli 2018 – 14. juli 2019                     Lejebeløb :    2500 kr        ( + tilsvarende depositum):          

Udlejer:   Kurt Møller, Jernaldervej 247/3, 8210 Århus

Lejebeløbet reguleres hvert år efter pristallet. Ny opkrævning med oplysning af ny leje fremsendes omkring 1. maj, med betalingsfrist 1. juni. Lejemålet kan hvert år opsiges senest 1 1/2 måned før udløb  –  normalt inden 1. junil. I modsat fald vil lejemålet automatisk blive forlænget med 1 år. Lejer kan opsiges med 1. års varsel til normalt ophør.

Det er tilladt at dele rummet med op til 2 andre, men den, der skriver kontrakten under, er ansvarlig for lejemålet og for betaling af lejen. Lejer anskaffer selv en kraftig hængelås til rummet, medmindre anden aftale er truffet.

Beløbet 4000 kr indbetales senest 1. juni 2016 til DanskeBank: Reg.nr:  3642 Konto:  3638078708  – mærket med navnet på indbetaler. SWIFT-BIC/IBAN kode ved betaling fra udlandet : DABADKKK -IBAN: DK08 3000 3638 0787 08        

Depositum tilbagebetales ved opsigelse, og senest ved lejeperiodens normale ophør. Rummet skal være ryddet ved lejeperiodens ophør! Sker dette ikke, er udlejer berettiget til at modregne nødvendige  rydningsudgifter i depositum. Kan dog også ske ifølge forudgående  aftale med udlejer. Ovenstående vilkår accepteres!                                       Dato:      /       2018

Lejers underskrift:________________________ Udlejers underskrift:_______________________                                                                                                                                                                                                                                             Mvh           Kurt Møller, Århus V

(efter betaling vil du modtage underskrevet genpart med kvittering fra  udlejer) 

—————————————————————————–

HER KAN DU FØLGE BYGGEPROCESSEN – KLIK PÅ BILLEDERNE:

 

 

 

 

OPTAGELSE PÅ VENTELISTE ER NU MULIG – Rum vil blive tildelt efter princippet: “først til mølle…” Lejere, der skriver kontrakt, og indbetaler leje og depositum – prioriteres først, sålænge, der er ledige rum!

Derefter gælder rækkefølgen på ventelisten!

INFO FRA TV2 NYHEDERNE VEDR. DECEMBER-STORMEN:

http://www.tv2oj.dk/arkiv/2011/12/14?video_id=24162&autoplay=1

 

 

Comments are closed.