FÅ DIT EGET OPLAGSRUM PÅ ANHOLT HAVN

Billede fra opførelsen af de første 12 rum – 2012

Gider du ikke slæbe dine Anholt-ting frem og tilbage, betale færgebillet mv. Så har du chancen nu for at have tingene lige ved hånden – straks du kommer til Anholt.

Opbevaring af fiskegrej, budcykler, knallerter,telte,diverse campingudstyr, værktøj, køleskabe, frysere, påhængsvogne, grill mv

Du kan også etablere en lille, aflåselig bod/depot med turistrelaterede varer, hvis du har en god forretningsidé! Området besøges dagligt af op til 5000 mennesker i højsæsonen, og ialt ca. 50.000 på årsbasis! Så der skulle være basis for en god omsætning, med små startudgifter!

Der udlejes på årsbasis  12 oplagsrum på havnen 150 meter fra færgen og 200 meter fra campingpladsen. Rummene er i grundplan ca. 1.20 meter brede, 2.40 meter dybe og en indvendig lofthøjde på 1.80 til 2.10 meter. Ialt ca. 4-5 kbm. Dørbredde ca. 1.08 meter x 1.95 meter. tag. .

Leje for sæsonen : Se nedenfor. Er incl. 25 % moms  – Hertil kommer et tilsvarende depositum, der naturligvis tilbagebetales ved ophør. Rummene kan nu opdateres med yderligere hyldeplads: De ekstra hyldemoduler måler 60×118 cm, og koster 100 kr/stk i lejeforhøjelse i de første 2 år. Ekstra moduler giver en bedre udnyttelse af pladsen -især ved deling af rum. Hyldetillægget igælder de 2 første år, hvorefter det bortfalder!

Priser i kommende sæson ( 15/7 – 14/7)

Med 1 hyldemodul: Leje 3000 kr – Depositum 3000 kr =     ialt 6000 kr       

Ekstra hyldemoduler a 60×118 cm: koster 200 kr   i eengangsbeløb          Lejemålet kan deles af op til 3 personer, men med én ansvarlig i forhold til lejemålet og  afregning.                                                                                                                   Det er nu, du skal henvende dig, hvis du er interesseret, da alt det meste af tiden er udlejet!

Ved fuld udlejning, kan du komme på en uforpligtende venteliste.

ØVRIGE AKTIVITETER:

OPBEVARING AF CAMPINGVOGNE:

HANDEL MED CAMPINGVOGNE OG CONTAINERE TIL OPBEVARING:

NYHED: FLYTBAR 10″ CONTAINER TIL OPBEVARING AF VÆRKTØJ / MATERIALER / INDBO under nybygning og moderniseringer.

OPLAG AF DIVERSE BYGGEMATERIALER

GODSTRANSPORT FOR VORE LEJERE MED TRAKTOR:

HENVENDELSE VEDR. ØVRIGE AKTIVITETER:

mail til: kurtaabo@gmail.com

——————————————————————————————————————–

VIGTIG MEDDELELSE TIL VORE LEJERE:

FOR FØRSTE GANGSIDEN STARTEN I 2012 (8 ÅR) ER DER KONSTATERET EFTERLADENSKABER FRA MUS I ET PAR AF RUMMENE!

RUMMENE ER BYGGET, SÅ MUS IKKE UDEN VIDERE KAN KOMME IND, OG LIGELEDES, SÅ MUS IKKE KAN SPREDES FRA RUM TIL RUM!

UNDGÅELSE AF MUS KRÆVER, AT FØLGENDE OVERHOLDES:

  • Anbring ikke noget tæt på dørene, der kan give mus adgang op i rummene
  • Vær opmærksom på, ved nedpakning på især campingpladsen, at poser og andet med bl.a. luftmadrasser, der ikke har været i brug, og har stået ude (f.eks. i fortelte), ikke er blevet indtaget af en musefamilie! Mus elsker at bo i den slags madrasser, og synes så godt om dem, at de også spiser af dem! 
  • Derfor kan man – uden at tænke over det – selv komme til at slæbe musene ind i rummene! Og er de først kommet ind – går de i alting! Musene kan godt komme ud af rummene igen, fordi det bare kræver 8-10 mm åbning, og der er lidt frigang ved dørene – men de kan ikke selv komme ind, når dørene er lukket!

——————————————————————————————————————–

STATUS OVER UDLEJNING AF OPLAGSSKURE/ BUTIK/BUTIKSDEPOT                                  ajourført pr. 20. april 2023
NR/ÅR sæson 2022-23
1 udlejet – indflyttet        
2 udlejet – indflyttet        
3 udlejet – indflyttet        
4  udlejet – indflyttet
       
5 udlejet – indflyttet        
6 udlejet – indflyttet !        
7 Ny lejer – indflyttet
       
8 Udlejet – indflyttet
       
9 udlejet – indflyttet        
10 udlejet – indflyttet        
11 udlejet- indflyttet        
12 udlejet – indflyttet        
Venteliste: 5 personer på ventelisten p.t.        
       
*) Rum 6 -7  er reserveret til salgsformål, og udlejes kun, hvis fuldt udlejet – og til sidst!
NB: Rummene må IKKE udlejes  til beboelse, ifølge lokalplanen for Anholt Havn!

Henvendelse pr. mail på kurtaabo@gmail.com

eller pr post: Kurt Møller, Jernaldervej 247/3 – DK-Århus V

SMS til Mobil  3024  2727  

Herunder finder du lejekontraktens ordlyd. BEMÆRK: Diverse frister er rykket ca. 14 dage, idet jeg er blevet gjort opmærksom på, at mange feriegæster ikke har mulighed for at være på Anholt allerede 1. juli!

—————————————————————————–

KONTRAKT  VEDR. LEJE AF OPLAGSRUM PÅ ANHOLT HAVN

Undertegnede:_______________________________________________________ Adresse:____________________________________________________________ Postnr.___________By______________________Land______________________ Fastnettelefon:+___nummer:______________Mobiltelefon:+_____nummer:______________                                       E-mail adresse:____________    @__________          Bank: ___________________________ reg.nr.___________ Kontonr:__________  SWIFT-BIC /IBAN kode: _________________ (bruges ved tilbagebetaling af depositum)

lejer hermed 1 stk oplagsrum på Nordstrandsvej 153 B, 8592 Anholt for perioden:              15. juli  – 14. juli                                                                Lejebeløb :   3150 kr        ( + tilsvarende depositum):          

Udlejer:   Kurt Møller, Jernaldervej 247/3, 8210 Århus

Lejebeløbet reguleres hvert år efter pristallet. Ny opkrævning med oplysning af ny leje fremsendes omkring 1. maj, med betalingsfrist 1. juni. Lejemålet kan hvert år opsiges senest 1 1/2 måned før udløb  –  normalt inden 1. junil. I modsat fald vil lejemålet automatisk blive forlænget med 1 år. Lejer kan opsiges med 1. års varsel til normalt ophør.

Det er tilladt at dele rummet med op til 2 andre, men den, der skriver kontrakten under, er ansvarlig for lejemålet og for betaling af lejen. Lejer anskaffer selv en kraftig hængelås til rummet, medmindre anden aftale er truffet.

Beløbet 6000 kr indbetales senest 1. juni 2016 til DanskeBank: Reg.nr:  3642 Konto:  3642377833  – mærket med navnet på indbetaler. MOBILEPAY til 30242727 (opgiv rum nr ved betaling)  SWIFT-BIC/IBAN kode ved betaling fra udlandet : DABADKKK -IBAN: DK08 3000 3638 0787 08        

Depositum tilbagebetales ved opsigelse, og senest ved lejeperiodens normale ophør. Rummet skal være ryddet ved lejeperiodens ophør! Sker dette ikke, er udlejer berettiget til at modregne nødvendige  rydningsudgifter i depositum. Kan dog også ske ifølge forudgående  aftale med udlejer. Ovenstående vilkår accepteres!                   Dato:      /       20

Lejers underskrift:________________________ Udlejers underskrift:_______________________                                                                                                                                                                                                                         Mvh           Kurt Møller, Århus V

(efter betaling vil du modtage underskrevet genpart med kvittering fra  udlejer) 

—————————————————————————–

HER KAN DU FØLGE BYGGEPROCESSEN – KLIK PÅ BILLEDERNE:

OPTAGELSE PÅ VENTELISTE ER NU MULIG – Rum vil blive tildelt efter princippet: “først til mølle…”

Derefter gælder rækkefølgen på ventelisten!

INFO FRA TV2 NYHEDERNE VEDR. DECEMBER-STORMEN:

http://www.tv2oj.dk/arkiv/2011/12/14?video_id=24162&autoplay=1