FÅ DIT EGET DEPOTRUM PÅ ANHOLT HAVN – Skriv dig evt. på uforpligtende venteliste til senere brug!

Billede fra opførelsen af de første 12 rum – 2012

Gider du ikke slæbe dine Anholt-ting frem og tilbage, betale færgebillet mv. Så har du chancen nu for at have tingene lige ved hånden – straks du kommer til Anholt.

Opbevaring af fiskegrej, budcykler, knallerter,telte,diverse campingudstyr, værktøj, køleskabe, frysere, påhængsvogne, grill mv

Der udlejes på årsbasis  12 oplagsrum på havnen 150 meter fra færgen og 200 meter fra campingpladsen. Rummene er i grundplan ca. 1.20 meter brede, 2.40 meter dybe og en indvendig lofthøjde på 1.80 til 2.10 meter. Ialt ca. 5 kbm. Dørbredde ca. 1.08 meter x 1.95 meter. Bygningen, der blev opført i foråret 2012, er udført i svenskrød, 12mm vandfast krydsfiner,  og med sort, profileret ståltag. .

Leje for den kommende sæson: 15.7 – 14. 7. =3000 kr, incl. moms  – Hertil kommer 3000.00 i depositum, der naturligvis tilbagebetales ved ophør.

Rummene kan nu opdateres med op til 2 ekstra hyldemoduler. Hvert modul måler 60 x 118 cm. Lejen stiger med 100 kr/stk. Lejestigningen gælder kun de første 2 år! De ekstra moduler har især betydning ved deling af rum mellem flere, da pladsen så kan udnyttes bedre.

Lejemålet kan deles af op til 3 personer, men med én ansvarlig person i forhold til lejemålet og afregning.

Det er nu, du skal henvende dig, du er interesseret!  OPTAGELSE PÅ UFORPLIGTENDE VENTELISTE

ANDRE AKTIVITETER:

Der kan – afhængigt af de aktuelle pladsforhold – være mulighed for opbevaring af op til 2 campingvogne, der f.eks. er i venteposition til en fast plads på campingpladsen el.lign.

Vi handler lejlighedsvist med brugte campingvogne, containere til opbevaring/transport mv. Forhør nærmere via vores mailadresse; kurtaabo@gmail.com

TRANSPORT AF GODS FOR VORE LEJERE: Vi kan – i begrænset omfang tilbyde transport af diverse gods med vores traktor/vogn. Vi kan ikke tilbyde på- og aflæsning, så I må selv stå for den del.

NYHED: VI UDLEJER FLYTBAR 10″ LUKKET CONTAINER. Ideel til opbevaring af indbo, materialer og værktøj under byggeri/ombygninger. Kan aflåses med hængelås!

Den er mobil, og kan flyttes til enhver adresse på Anholt. Forhør vedr. priser på uge- eller månedsbasis.

KONTAKT VIA: kurtaabo@gmail.com – eller SMS til 3024 2727

——————————————————————————————————————–

VIGTIG MEDDELELSE TIL VORE LEJERE:

FOR FØRSTE GANGSIDEN STARTEN I 2012 (8 ÅR) ER DER KONSTATERET EFTERLADENSKABER FRA MUS I ET PAR AF RUMMENE!

RUMMENE ER BYGGET, SÅ MUS IKKE UDEN VIDERE KAN KOMME IND, OG LIGELEDES, SÅ MUS IKKE KAN SPREDES FRA RUM TIL RUM!

UNDGÅELSE AF MUS KRÆVER, AT FØLGENDE OVERHOLDES:

  • Anbring ikke noget tæt på dørene, der kan give mus adgang op i rummene
  • Vær opmærksom på, ved nedpakning på især campingpladsen, at poser og andet med bl.a. luftmadrasser, der ikke har været i brug, og har stået ude (f.eks. i fortelte), ikke er blevet indtaget af en musefamilie! Mus elsker at bo i den slags madrasser, og synes så godt om dem, at de også spiser af dem! 
  • Derfor kan man – uden at tænke over det – selv komme til at slæbe musene ind i rummene! Og er de først kommet ind – går de i alting! Musene kan godt komme ud af rummene igen, fordi det bare kræver 8-10 mm åbning, og der er lidt frigang ved dørene – men de kan ikke selv komme ind, når dørene er lukket!

——————————————————————————————————————–

STATUS OVER UDLEJNING AF OPLAGSSKURE/ BUTIK/BUTIKSDEPOT                               ajourført pr. 20 .april 2023
NR/ÅR sæson 2022-23
1 udlejet-indflyttet        
2 udlejet – indflyttet        
3 udlejet – indflyttet        
4 udlejet – indflyttet
       
5 udlejet – indflyttet        
6 udlejet – indflyttet         
7 ny lejer – indflyttet        
8 udlejet – indflyttet        
9 udlejet – indflyttet        
10 udlejet – indflyttet        
11 udlejet – indflyttet        
12 udlejet – indflyttet        
Ven Pt. 8 personer på ventelisten
For optagelse på ventelisten: send mail til:                          kurtmoeller@stofanet.dk

eller SMS til 3024 2727 og afvent tilbagemelding!

       
       
BEMÆRK: Rummene må IKKE benyttes  til beboelse, ifølge lokalplanen for Anholt Havn!

Henvendelse pr. mail på kurtaabo@gmail.com eller pr post: Kurt Møller, Jernaldervej 247/3 – DK-Århus V  Mobil 30242727  i dagtimerne 

Herunder finder du lejekontraktens ordlyd.

—————————————————————————–

KONTRAKT  VEDR. LEJE AF OPLAGSRUM PÅ ANHOLT HAVN

Undertegnede:_______________________________________________________ Adresse:____________________________________________________________ Postnr.___________By______________________Land______________________ Fastnettelefon:+___nummer:______________Mobiltelefon:+_____nummer:______________                                       E-mail adresse:____________    @__________          Bank: ___________________________ reg.nr.___________ Kontonr:__________  SWIFT-BIC /IBAN kode: _________________ (bruges ved tilbagebetaling af depositum) lejer hermed 1 stk oplagsrum på Nordstrandsvej 153 B, 8592 Anholt i perioden: 15. juli – 14. Juli  Rummene kan nu leveres med forskelligt antal hyldemoduler, hvilket giver bedre rumudnyttelse – specielt ved deling af rum:   Årsleje + depositum:                  

Standard 1 hylde:   Årsleje 3150 kr ( + depositum 3150 kr ) = 6300 kr

Ekstra hylder 60×118 cm + 100 kr/stk de første 2 år – derefter normalleje

Lejebeløbene er incl. 25% moms!

Lejebeløbet reguleres hvert år. Ny opkrævning med varsel om lejebeløbet  fremsendes omkring 1. maj, med betalingsfrist 1. juni Lejemålet kan hvert år opsiges senest 1. juni – og skal være ryddet senest 14. juli. I modsat fald vil lejemålet automatisk blive forlænget med 1 år. Lejer kan opsiges med 1. års varsel til normalt ophør. Det er tilladt at dele rummet med op til 2 andre, men den, der skriver kontrakten under, er ansvarlig for lejemålet og for betaling af lejen. Lejer anskaffer selv en kraftig, gerne rustfri hængelås til rummet. Ved deling kan en god kodelås være en god løsning! Udlejer har IKKE adgang til rummene, af forsikringsmæssige årsager!

Beløbet  indbetales senest 1. juni  til DanskeBank: Reg.nr:  3642 Konto:  3642377833  – mærket med navnet på indbetaler. MOBILEPAY til 30242727 ( opgiv rum nr ved betaling)                                                             Depositum tilbagebetales ved opsigelse, der skal ske senest 1. juni. Beløbet returneres senest ved lejeperiodens normale udløb!  Rummet skal være ryddet ved lejeperiodens ophør! Sker dette ikke, er udlejer berettiget til at modregne nødvendige  rydningsudgifter i depositum. Kan dog også ske ifølge forudgående  aftale med udlejer.                                                                                   Ovenstående vilkår accepteres!                                       Dato:      /       20

Lejers underskrift:________________________

Udlejers underskrift:_______________________                                                                                                                                                                                                                        Returneres underskrevet til: Kurt Møller, Jernaldervej 247/3, 8210 Århus V 

HER KAN DU FØLGE BYGGEPROCESSEN VIA BILLEDER – KLIK PÅ BILLEDERNE, SÅ BLIVER DE STØRRE:

OPTAGELSE PÅ VENTELISTE ER NU MULIG – Rum vil blive tildelt efter princippet: “først til mølle…”

 

Når alle rum er udlejede – kan man blive optaget på uforpligtende venteliste! Herefter gælder rækkefølgen på ventelisten! 

INFO FRA TV2 NYHEDERNE VEDR. DECEMBER-STORMEN:p

http://www.tv2oj.dk/arkiv/2011/12/14?video_id=24162&autoplay=1

KURT KOM FORBI – TV2 -ANHOLT 2.OKTOBER 2012: klik på linket

http://www.tv2oj.dk/arkiv/2012/10/02?video_id=30879&autoplay=1

KURT KOM FORBI – TV2 – VOGNMANDEN PÅ ANHOLT 31. AUGUST 2012: klik på linket:

http://www.tv2oj.dk/arkiv/2012/08/31?video_id=30069&autoplay=1

Dette indlæg blev udgivet i CAMPINGVOGLE, SOMMERHUSE, BYHUSE MV UDLEJES ELLER SØGES. Bogmærk permalinket.