FÅ DIT EGET DEPOTRUM PÅ ANHOLT HAVN – Skriv dig evt. på uforpligtende venteliste til senere brug!

Billede fra opførelsen af de første 12 rum – 2012

Gider du ikke slæbe dine Anholt-ting frem og tilbage, betale færgebillet mv. Så har du chancen nu for at have tingene lige ved hånden – straks du kommer til Anholt.

Opbevaring af fiskegrej, budcykler, knallerter,telte,diverse campingudstyr, værktøj, køleskabe, frysere, påhængsvogne, grill mv

Du kan også etablere en lille, aflåselig bod/depot med turistrelaterede varer, hvis du har en god forretningsidé! Området besøges dagligt af op til 5000 mennesker i højsæsonen, og ialt ca. 30.000 på årsbasis! Så der skulle være basis for en god omsætning, med små startudgifter!

Der udlejes på årsbasis  12 oplagsrum på havnen 150 meter fra færgen og 200 meter fra campingpladsen. Rummene er i grundplan ca. 1.20 meter brede, 2.40 meter dybe og en indvendig lofthøjde på 1.80 til 2.10 meter. Ialt ca. 5 kbm. Dørbredde ca. 1.08 meter x 1.95 meter. Bygningen, der blev opført i foråret 2012, er udført i svenskrød, 12mm vandfast krydsfiner,  og med sort, profileret ståltag. .

Leje for den kommende sæson: 15.7 – 14. 7. = 2600kr, incl. moms  – Hertil kommer 2600.00 i depositum, der naturligvis tilbagebetales ved ophør.

Rummene kan nu opdateres med op til 2 ekstra hyldemoduler. Hvert modul måler 60 x 118 cm. Lejen stiger med 100 kr/stk – ligesom depositum tilsvarende øges med 100 kr/stk. Lejestigningen gælder de første 2 år! De ekstra moduler har især betydning ved deling af rum mellem flere, da pladsen så kan udnyttes bedre.

Lejemålet kan deles af op til 3 personer, men med én ansvarlig person i forhold til lejemålet og afregning.

Det er nu, du skal henvende dig, hvis du er interesseret!  OPTAGELSE PÅ UFORPLIGTENDE VENTELISTE

STATUS OVER UDLEJNING AF OPLAGSSKURE/ BUTIK/BUTIKSDEPOT                               ajourført pr. 1.marts 2019
NR/ÅR sæson 2018-19
1 udlejet-indflyttet        
2 udlejet – indflyttet        
3 udlejet – indflyttet        
4 udlejet – indflyttet
       
5 udlejet – indflyttet        
6 udlejet – indflyttet         
7 udlejet – indflyttet        
8 udlejet – indflyttet        
9 udlejet – indflyttet        
10 udlejet – indflyttet        
11 udlejet – indflyttet        
12 udlejet – indflyttet        
Venteliste: 2 personer på ventelisten p.t. for

optagelse på venteliste:

send mail til:                          anholt-info@stofanet.dk

eller SMS til 3024 2727

       
       
*) Rum 6 -7  er reserveret til salgsformål, og udlejes kun, hvis fuldt udlejet – og til sidst!
BEMÆRK: Rummene må IKKE benyttes  til beboelse, ifølge lokalplanen for Anholt Havn!

Henvendelse pr. mail på anholt-info@stofanet.dk  eller pr post: Kurt Møller, Jernaldervej 247/3 – DK-Århus V  Mobil 30242727  i dagtimerne 

Herunder finder du lejekontraktens ordlyd.

—————————————————————————–

KONTRAKT  VEDR. LEJE AF OPLAGSRUM PÅ ANHOLT HAVN

Undertegnede:_______________________________________________________ Adresse:____________________________________________________________ Postnr.___________By______________________Land______________________ Fastnettelefon:+___nummer:______________Mobiltelefon:+_____nummer:______________                                       E-mail adresse:____________    @__________          Bank: ___________________________ reg.nr.___________ Kontonr:__________  SWIFT-BIC /IBAN kode: _________________ (bruges ved tilbagebetaling af depositum) lejer hermed 1 stk oplagsrum på Nordstrandsvej 153 B, 8592 Anholt i perioden: 15. juli – 14. Juli  Rummene kan nu leveres med forskelligt antal hyldemoduler, hvilket giver bedre rumudnyttelse – specielt ved deling af rum:   Årsleje + depositum:                  

Standard 1 hylde:   Årsleje 2600 kr ( + depositum 2600 kr ) = 5200 kr

Ekstra hylder 60×118 cm + 100 kr/stk de første 2 år – derefter normalleje

Lejebeløbene er incl. 25% moms!

Lejebeløbet reguleres hvert år. Ny opkrævning med varsel om lejebeløbet  fremsendes omkring 1. maj, med betalingsfrist 1. juni Lejemålet kan hvert år opsiges senest 1. juni – og skal være ryddet senest 14. juli. I modsat fald vil lejemålet automatisk blive forlænget med 1 år. Lejer kan opsiges med 1. års varsel til normalt ophør. Det er tilladt at dele rummet med op til 2 andre, men den, der skriver kontrakten under, er ansvarlig for lejemålet og for betaling af lejen. Lejer anskaffer selv en kraftig, gerne rustfri hængelås til rummet. Ved deling kan en god kodelås være en god løsning! Udlejer har IKKE adgang til rummene, af forsikringsmæssige årsager!

Beløbet  indbetales senest 1. juni  til DanskeBank: Reg.nr:  3642 Konto:  3638078708  – mærket med navnet på indbetaler. SWIFT-BIC/IBAN kode ved betaling fra udlandet :  DABADKKK -IBAN:  DK3000 3638078708                                                                                                                                                 Depositum tilbagebetales ved opsigelse, der skal ske senest 1. juni. Beløbet returneres senest ved lejeperiodens normale udløb!  Rummet skal være ryddet ved lejeperiodens ophør! Sker dette ikke, er udlejer berettiget til at modregne nødvendige  rydningsudgifter i depositum. Kan dog også ske ifølge forudgående  aftale med udlejer.                                                                                   Ovenstående vilkår accepteres!                                       Dato:      /       2017

Lejers underskrift:________________________

Udlejers underskrift:_______________________                                                                                                                                                                                                                                             Returneres underskrevet til: Kurt Møller, Jernaldervej 247/3, 8210 Århus V 

HER KAN DU FØLGE BYGGEPROCESSEN VIA BILLEDER – KLIK PÅ BILLEDERNE, SÅ BLIVER DE STØRRE:

OPTAGELSE PÅ VENTELISTE ER NU MULIG – Rum vil blive tildelt efter princippet: “først til mølle…”

Lejere, der skriver kontrakt, og indbetaler leje+depositum – prioriteres først, sålænge der er ledige rum!

Når alle rum er udlejede – kan man blive optaget på venteliste! Herefter gælder rækkefølgen på ventelisten! 

INFO FRA TV2 NYHEDERNE VEDR. DECEMBER-STORMEN:p

http://www.tv2oj.dk/arkiv/2011/12/14?video_id=24162&autoplay=1

KURT KOM FORBI – TV2 -ANHOLT 2.OKTOBER 2012: klik på linket

http://www.tv2oj.dk/arkiv/2012/10/02?video_id=30879&autoplay=1

KURT KOM FORBI – TV2 – VOGNMANDEN PÅ ANHOLT 31. AUGUST 2012: klik på linket:

http://www.tv2oj.dk/arkiv/2012/08/31?video_id=30069&autoplay=1

This entry was posted in CAMPINGVOGLE, SOMMERHUSE, BYHUSE MV UDLEJES ELLER SØGES. Bookmark the permalink.

Comments are closed.